logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

      Баланси на БНБ

Банкноти и монети

      Банков надзор

Централен кредитен регистър

      Регистър на банковите сметки и сейфове

Платежна инфраструктура

      Платежни спорове

Статистика

      Фискален агент

Публикации

      Възможности за работа

Прием на стажанти

      Стипендии на БНБ


Къде мога да обменя повредени български банкноти и/или монети?

Повредени банкноти се обменят на касите на БНБ в Касов център с адрес: гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 (зад търговския център на бул. „Цариградско шосе”).

Съгласно Наредба № 18 на БНБ от 1 април 2006 г. гражданите могат да обменят повредени български банкноти и монети не само в БНБ, но и във всички търговски банки, работещи на територията на Република България.


 

Къде мога да обменя стари български банкноти и монети?

Българската народна банка извършва безплатна обмяна на стари български банкноти и монети, емисии след 1991 година (стари български банкноти и монети), по деноминирана стойност в съотношение 1000 стари лева за един нов от следните купюри:

 • Банкноти: 100 лева, емисии 1991 г. и 1993 г.; 200 лева, емисия 1992 г.; 500 лева, емисия 1993 г.; 1000 лева, емисии 1994 г., 1996 г. и 1997 г.; 2000 лева, емисии 1994 г. и 1996 г.; 5000 лева, емисии 1996 г. и 1997 г.; 10 000 лева, емисии 1996 г. и 1997 г.; 50 000 лева, емисия 1997 г.;
 • Монети: 10, 20 и 50 стотинки и 1, 2, 5, 10 емисия 1992 г. и 10, 20 и 50 лева емисия 1997 г.

Банкнотите от 20 и 50 лева, емисия след 1992 г. не се обменят.

Всички български банкноти и монети, емисии до 1990 г., са с изтекли срокове за обмяна и не се обменят от БНБ.

Българската народна банка извършва безплатна обмяна на стари български банкноти и монети:

 • Непосредствена обмяна на каса в Касов център на БНБ на адрес гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 (зад търговския център на бул. „Цариградско шосе”);
 • Отложена обмяна - за получени с пощенска пратка или пратка по куриер.

Стари банкноти и монети, получени в БНБ с пощенска пратка или пратка по куриер, се обменят чрез превод на дължимата сума по посочена банкова сметка без начисляване от БНБ на допълнителни разходи. Дължимата сума може да бъде преведена от БНБ и чрез пощенски паричен превод, като в този случай разходите са за сметка на предявителя.

Пратките, адресирани до БНБ, следва да бъдат придружени с опис и писмено посочване на банковата сметка на предявителя или съответни данни за осъществяване на пощенския паричен превод.

Българската народна банка не носи отговорност при получени пратки с нарушена цялост на външната опаковка и/или в случай, че съдържанието на пратките не отговаря на обявеното в тях.

Обмяната се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 24 на БНБ за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева.

Обмяна на стари български банкноти и монети, емисии след 1991 година, се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

 • гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
 • гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
 • гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 51;
 • гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;
 • гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.


 

Къде мога да обменя български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г.?

Българската народна банка извършва безплатна обмяна на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 г., по номинална стойност, без ограничение на количеството и без краен срок на обмяна.

Обмяната се извършва на касите в Касов център на БНБ на адрес гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 (зад търговския център на бул. „Цариградско шосе”); Обмяна на български банкноти от 1 лев, емисия 1999 година, се извършва и на касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната, както следва:

 • гр. София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16;
 • гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 153;
 • гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 51;
 • гр. Варна, ул. „Цариброд” № 23;
 • гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.


 

Къде и как могат да бъдат предавани стари емисии български монети, изтеглени от обращение, с изтекъл срок на обмяна?

При желание от страна на гражданин да върне стари български монети, емисии на БНБ до 1990 г., изтеглени от обращение и с изтекъл срок на обмяна, същите се приемат от БНБ „без стойност” (без възмездяване) срещу издаване на документ. Приемането се извършва на касите в Касов център на БНБ в гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10.


 

Къде може да се обменят банкноти от европейските валути (подразделения на евро), които бяха заменени от единната европейска валута евро?

Считано от 1 април 2011 г., Българската народна банка не обменя срещу левове банкноти, подразделения на еврото (австрийски шилинг, белгийски франк, люксембургски франк, германска марка, гръцка драхма, ирландски паунд, испанска песета, италианска лира, португалско ескудо, френски франк, финландска марка).

След 1 април 2011 г. притежателите на банкноти, подразделения на еврото, могат да се обръщат към банките, финансовите институции или обменните бюра, които извършват тази услуга, както и към съответните национални централни банки и техните агенти.

Подробна информация за обмяната на старите национални валути в съответните държави може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската централна банка.


 

Българската народна банка продава ли банкноти евро и по какъв курс?

Да. Българска народна банка продава и купува евро банкноти на касите в Касов център на БНБ с адрес: гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 (зад търговския център на бул. „Цариградско шосе”) по фиксирани курсове, както следва:


 

Валута Код За единици валута Курс „купува” в левове Курс „продава” в левове
 Евро EUR 1 1.94605 1.95583


 

Къде мога да закупя възпоменателни монети, емитирани от БНБ?

Продажбата на възпоменателни монети се извършва в паричния салон на БНБ с адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І“ № 1, както и от банки, с които „Монетен двор“ ЕООД е сключил договор за разпространение на възпоменателни монети.


 

Къде мога да заменя български разменни монети за банкноти и при какви условия?

На касите в Касов център на БНБ с адрес: гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 се разменят разделени и неразделени по купюри български разменни монети за банкноти.

При размяната се събира такса, съгласно Тарифа за таксите, които Българската народна банка събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети, която е публикувана на страницата на БНБ в рубриката - За нас > Правна рамка > Тарифи. Тарифата за таксите е изменена и допълнена с Решение № 56 от 12 юли 2012 г. на Управителния съвет на БНБ и е в сила от 1 август 2012 г.


 

Къде мога да заменя български възпоменателни монети за банкноти и при какви условия?

На касите на БНБ в Касов център с адрес: гр. София 1784, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10 (зад търговския център на бул. „Цариградско шосе”), се разменят по номиналната им стойност български възпоменателни монети емисии, издадени след 5 юли 1999 г.

Всички български възпоменателни монети, емитирани до 5 юли 1999 г., са с изтекли срокове за обмяна, и не се обменят от БНБ.

Работното време на касите с клиенти е всеки работен ден от 8.30 до 15.45 часа.


 

Къде мога да заменя повредени евро, щатски долари или други чуждестранни банкноти и при какви условия?

Българската народна банка не приема и не заменя повредени чуждестранни банкноти, в т.ч повредени банкноти евро. За повредени се считат банкноти:

 • протрити чрез използване на гума, острие и пр., поради което надписите, серията, номерът, номиналната стойност – цифром и словом, и други изображения (розетки, винетки и пр.) са изцяло или частично засегнати или заличени;
 • замърсени до такава степен, че техният вид води до нежелание за приемането им от гражданите;
 • скъсани или закъсани, които са подлепени или не;
 • с липсваща част;
 • силно смачкани;
 • обезцветени или основният им цвят е изменен изцяло или частично от химикали, разтвори, бои, масла и други;
 • върху които има печати, петна или е писано с химически или цветен молив, химикалка и други, освен когато надписите представляват съвсем малки и слабо забележими знаци.

Повредена чуждестранна банкнота може да бъде заменена в друга банка или обменно бюро при съответните техни условия.


 

Какво да направите, ако парите са неистински или преправени?

 • Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява криминално престъпление.
 • Ако някой Ви даде банкноти или монети, които пораждат у Вас съмнение, че са неистински, Вие можете да откажете да ги приемете.
 • Ако притежавате банкноти или монети, в които се съмнявате, че са неистински, трябва да ги занесете за проверка в най-близкия банков офис или в най-близкото полицейско управление. Процедури/Неистински банкноти и монети