logo Skip to content


Общи условия

Общи условия на Българската народна банка за закупуване на едро и последващо продаване на дребно на възпоменателни монети и комплекти с монети от банки и доставчици на услуги (разпространители) (в сила от 1 март 2018 г.) EN BG PDF (355KB)

Общи условия на БНБ за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност (в сила от 1 ноември 2016 г.) EN BG PDF (275KB)

Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18 EN BG PDF (258KB)
  • График за провеждане на обучение в БНБ във връзка с изпълнение на Общи условия на БНБ за провеждане или оказване на съдействие при провеждане на обучения за работа с банкноти и монети съгласно Наредба № 18
EN BG PDF (286KB)

Общи условия на БНБ • Интернет банкиране на бюджетни предприятия EN BG PDF (129KB)
  • Искане за ползване на автоматизираната система "Интернет банкиране на бюджетни предприятия"
EN BG PDF (380KB)
  • Списък на удостоверения за електронен подпис
EN BG PDF (21KB)