logo Skip to content


Заповеди

Заповед на управителя на БНБ за изменение на Указание за прилагане на Наредба № 18 на БНБ EN BG PDF (3546KB)

Заповед на министъра на финансите и управителя на БНБ за утвърждаване на Указание 03-13009 • Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания, което влиза в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Указание 03-13006 от 2006 г. EN BG PDF (139KB)

Съвместна заповед на управителя на БНБ и министъра на финансите за определяне на „инвестиционно злато” за целите на § 1, т. 24, буква „б” от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност EN BG PDF (7435KB)

Заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково", за изменение на Указания за работа на банките с ИС на РБСС EN BG PDF (494KB)