logo Skip to content

СПИСЪК НА БАНКИТЕ, УЧАСТВАЩИ
В ОБРАЗУВАНЕТО НА ИНДЕКСИТЕ СОФИБИД И СОФИБОР

(от 1 август 2017 г.)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Българска банка за развитие АД

Обединена българска банка АД

Общинска банка АД

ПроKредит Банк (България) АД

УниКредит Булбанк АД

Юробанк България АД