logo Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Производство и доставка на банкнотна хартия за производство на български банкноти за периода 2014 – 2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0017