logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0019


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.08.2017, 17:09 Изтегли PDF (686 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.08.2017, 17:10 Изтегли PDF (1037 KB)

Документация

Публикувано на 09.08.2017, 17:11 Изтегли ZIP (269 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.08.2017, 15:23 Изтегли PDF (593 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 30.08.2017, 17:33 Изтегли PDF (644 KB)

Протокол

Публикувано на 27.09.2017, 16:03 Изтегли PDF (723 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 27.09.2017, 16:05 Изтегли PDF (583 KB)

Решение за прекратяване на процедура

Публикувано на 27.09.2017, 16:06 Изтегли PDF (570 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 29.09.2017, 15:33 Изтегли PDF (380 KB)

Календар

  • 21.11.2017, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката