logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на касови консумативи по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.08.2017, 17:09 Изтегли PDF (684 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.08.2017, 17:10 Изтегли PDF (959 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2017, 17:10 Изтегли ZIP (2092 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.08.2017, 16:37 Изтегли PDF (578 KB)