logo Skip to content

Публично състезание • Избор на изпълнител/и по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите – собственост на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0023


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.08.2017, 17:41 Изтегли PDF (699 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.08.2017, 17:42 Изтегли PDF (928 KB)

Документация

Публикувано на 24.08.2017, 17:42 Изтегли ZIP (368 KB)

Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти

Публикувано на 14.09.2017, 19:03 Изтегли PDF (75 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 15.09.2017, 13:53 Изтегли PDF (371 KB)