logo Skip to content

Открита процедура за сключване на рамково споразумение • Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0024


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (409 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.09.2017, 13:56 Изтегли PDF (1200 KB)

Документация

Публикувано на 07.09.2017, 13:57 Изтегли ZIP (1869 KB)