logo Skip to content

Ограничена процедура • Отпечатване и доставка на нови емисии български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0001


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.01.2018, 14:05 Изтегли PDF (686 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.01.2018, 14:06 Изтегли PDF (851 KB)

Документация

Публикувано на 18.01.2018, 14:08 Изтегли ZIP (250 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 22.03.2018, 17:01 Изтегли PDF (691 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 30.03.2018, 15:49 Изтегли PDF (603 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 30.03.2018, 15:55 Изтегли PDF (582 KB)

Покани за представяне на оферти и приложения

Публикувано на 12.04.2018, 11:35 Изтегли ZIP (874 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 23.05.2018, 11:15 Изтегли PDF (547 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.06.2018, 16:52 Изтегли PDF (617 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 01.06.2018, 16:52 Изтегли PDF (1492 KB)

Доклад

Публикувано на 01.06.2018, 16:53 Изтегли PDF (1783 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 01.06.2018, 16:55 Изтегли PDF (581 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката