logo Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка (БНБ) и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 26.01.2018, 18:22 Изтегли PDF (1262 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 26.01.2018, 18:23 Изтегли PDF (5807 KB)

Документация

Публикувано на 26.01.2018, 18:23 Изтегли ZIP (503 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.02.2018, 17:28 Изтегли PDF (573 KB)

Календар

  • 20.02.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка", номер 01224-2017-0035.
Общ календар на рубриката