logo Skip to content

Публично състезание • Абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания през 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0003


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 02.02.2018, 12:17 Изтегли PDF (681 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 02.02.2018, 12:18 Изтегли PDF (821 KB)

Документация

Публикувано на 02.02.2018, 12:19 Изтегли ZIP (223 KB)