logo Skip to content

Публично състезание • Абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания през 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0003


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 02.02.2018, 12:17 Изтегли PDF (681 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 02.02.2018, 12:18 Изтегли PDF (821 KB)

Документация

Публикувано на 02.02.2018, 12:19 Изтегли ZIP (223 KB)

Протокол

Публикувано на 20.03.2018, 16:27 Изтегли PDF (857 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.03.2018, 16:28 Изтегли PDF (577 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 03.05.2018, 18:11 Изтегли PDF (349 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 03.05.2018, 18:12 Изтегли PDF (5978 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката