logo Skip to content

Публично състезание • Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0005


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2018, 17:20 Изтегли PDF (1240 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.04.2018, 17:22 Изтегли PDF (1869 KB)

Документация

Публикувано на 04.04.2018, 17:23 Изтегли ZIP (856 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 25.04.2018, 17:39 Изтегли PDF (675 KB)

Протокол

Публикувано на 30.05.2018, 14:53 Изтегли PDF (917 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.05.2018, 14:57 Изтегли PDF (631 KB)

Решение за прекратяване на обособена позиция № 5

Публикувано на 30.05.2018, 14:58 Изтегли PDF (580 KB)

Обявление за възложена поръчка на обособена позиция № 5

Публикувано на 04.06.2018, 16:38 Изтегли PDF (880 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 12.07.2018, 17:36 Изтегли PDF (1499 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 12.07.2018, 17:37 Изтегли PDF (2883 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 12.07.2018, 17:37 Изтегли PDF (1777 KB)

Договор и приложения по ОП № 4

Публикувано на 12.07.2018, 17:38 Изтегли PDF (1682 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.07.2018, 17:38 Изтегли PDF (991 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката