logo Skip to content

Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0006


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 10.04.2018, 16:13 Изтегли PDF (680 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.04.2018, 16:15 Изтегли PDF (1048 KB)

Документация

Публикувано на 10.04.2018, 16:16 Изтегли ZIP (735 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 02.05.2018, 18:47 Изтегли PDF (1297 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 11.05.2018, 17:14 Изтегли PDF (572 KB)

Протокол

Публикувано на 15.06.2018, 18:48 Изтегли PDF (2837 KB)

Доклад

Публикувано на 15.06.2018, 18:51 Изтегли PDF (2743 KB)

Решение за определяне на изпэълнител

Публикувано на 15.06.2018, 18:54 Изтегли PDF (1995 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката