logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Централен кредитен регистър“ (приложение за зареждане на данни) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 04.06.2018, 13:06 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.06.2018, 13:08 Изтегли PDF (908 KB)

Документация

Публикувано на 05.06.2018, 14:34 Изтегли ZIP (1569 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.06.2018, 18:12 Изтегли PDF (679 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 06.07.2018, 17:14 Изтегли PDF (568 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 09.07.2018, 10:48 Изтегли PDF (684 KB)

Протокол

Публикувано на 18.07.2018, 17:31 Изтегли PDF (872 KB)

Доклад

Публикувано на 18.07.2018, 17:34 Изтегли PDF (831 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.07.2018, 17:37 Изтегли PDF (593 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката