logo Skip to content

Публично състезание • Избор на международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0013


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.06.2018, 17:07 Изтегли PDF (703 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 12.06.2018, 17:12 Изтегли PDF (862 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2018, 17:16 Изтегли ZIP (251 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 03.07.2018, 17:22 Изтегли PDF (660 KB)

Протокол

Публикувано на 18.07.2018, 16:58 Изтегли PDF (735 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.07.2018, 16:59 Изтегли PDF (585 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката