logo Skip to content

Открита процедура • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, софтуерни лицензи и специализирани компютърни конфигурации за предпечатна подготовка по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0014


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.07.2018, 11:27 Изтегли PDF (712 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.07.2018, 11:28 Изтегли PDF (1027 KB)

Документация

Публикувано на 05.07.2018, 11:31 Изтегли ZIP (520 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.07.2018, 17:43 Изтегли PDF (576 KB)

Календар

  • 18.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Анализ и оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и информационните системи на БНБ, както и съответствието между ИТ и бизнес целите и процесите съгласно ITIL (Information Technology Infrastructure Library) и/или други добри практики и стандарти", номер 01224-2018-0007.
Общ календар на рубриката