logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на банкнотообработваща система с опаковъчен модул за обработка на банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.07.2018, 14:38 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.07.2018, 14:39 Изтегли PDF (868 KB)

Документация

Публикувано на 06.07.2018, 14:40 Изтегли ZIP (257 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката