logo Skip to content

Открита процедура • Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.07.2018, 14:42 Изтегли PDF (698 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.07.2018, 14:43 Изтегли PDF (953 KB)

Документация

Публикувано на 06.07.2018, 14:46 Изтегли ZIP (323 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката