logo Skip to content

Открита процедура • Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и безплатна гаранционна поддръжка на един брой нова 5-цветна мрежова дигитална машина за печат за нуждите на полиграфична база на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.07.2018, 12:16 Изтегли PDF (710 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.07.2018, 12:17 Изтегли PDF (393 KB)

Документация

Публикувано на 09.07.2018, 12:23 Изтегли ZIP (388 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката