logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за програмни продукти на VMware (или еквивалент), с включена софтуерна поддръжка и осигуряване на софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на VMware

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0023


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 06.08.2018, 15:34 Изтегли PDF (445 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 15:36 Изтегли PDF (472 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2018, 15:37 Изтегли ZIP (404 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 10.08.2018, 17:20 Изтегли PDF (112 KB)