logo Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.11.2018, 17:26 Изтегли PDF (1492 KB)

Покана

Публикувано на 08.11.2018, 17:26 Изтегли ZIP (4486 KB)