logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0039


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 16.11.2018, 15:32 Изтегли PDF (696 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.11.2018, 15:32 Изтегли PDF (856 KB)

Документация

Публикувано на 16.11.2018, 15:33 Изтегли ZIP (258 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 07.12.2018, 16:41 Изтегли PDF (678 KB)