logo Skip to content

Публично състезание • Извънгаранционна поддръжка и развитие на страницата на БНБ в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0043


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 07.12.2018, 19:09 Изтегли PDF (739 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.12.2018, 19:24 Изтегли PDF (964 KB)

Документация

Публикувано на 07.12.2018, 19:26 Изтегли ZIP (442 KB)