logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9072236


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 16.01.2018, 16:16 Изтегли PDF (786 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 16.01.2018, 16:20 Изтегли ZIP (295 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 23.01.2018, 17:01 Изтегли PDF (581 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 02.02.2018, 15:42 Изтегли PDF (690 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 09.02.2018, 16:47 Изтегли PDF (654 KB)

Календар

  • 20.02.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка", номер 01224-2017-0035.
Общ календар на рубриката