logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9073854


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2018, 17:56 Изтегли PDF (1304 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 14.03.2018, 18:01 Изтегли ZIP (239 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 21.03.2018, 17:17 Изтегли PDF (140 KB)

Протокол

Публикувано на 28.03.2018, 17:43 Изтегли PDF (704 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 17.04.2018, 16:31 Изтегли PDF (1485 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката