logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9077454


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 19.06.2018, 18:44 Изтегли PDF (392 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 19.06.2018, 18:45 Изтегли ZIP (292 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 26.06.2018, 17:31 Изтегли PDF (82 KB)

Протокол

Публикувано на 03.07.2018, 16:53 Изтегли PDF (767 KB)

Съобщение за прекратяване на ОП № 1

Публикувано на 12.07.2018, 17:51 Изтегли PDF (1045 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката