logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9077855


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 28.06.2018, 16:41 Изтегли PDF (739 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 28.06.2018, 16:42 Изтегли ZIP (303 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 06.07.2018, 17:28 Изтегли PDF (581 KB)

Протокол

Публикувано на 10.07.2018, 16:58 Изтегли PDF (722 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката