logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на Системата за управление и контрол на наличните пари и Националната система за мониторинг на фалшификати на Националния център за анализ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0005


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 16:56 Изтегли PDF (748 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 16:57 Изтегли PDF (930 KB)

Документация

Публикувано на 18.02.2019, 16:58 Изтегли ZIP (8460 KB)

Протокол

Публикувано на 12.04.2019, 17:34 Изтегли PDF (1021 KB)

Доклад

Публикувано на 12.04.2019, 17:35 Изтегли PDF (1050 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.04.2019, 17:36 Изтегли PDF (782 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 02.05.2019, 18:45 Изтегли ZIP (6393 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.05.2019, 13:36 Изтегли PDF (428 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 07.05.2019, 13:37 Изтегли PDF (6644 KB)

Протокол

Публикувано на 16.05.2019, 16:04 Изтегли PDF (665 KB)

Доклад

Публикувано на 16.05.2019, 16:06 Изтегли PDF (690 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 16.05.2019, 16:06 Изтегли PDF (593 KB)

Договор за абонаментно обслужване и приложения

Публикувано на 12.06.2019, 11:00 Изтегли PDF (23740 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.06.2019, 11:04 Изтегли PDF (787 KB)