logo Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на Информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0019


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 04.07.2019, 17:21 Изтегли PDF (830 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.07.2019, 17:22 Изтегли PDF (832 KB)

Документация

Публикувано на 05.07.2019, 11:09 Изтегли ZIP (851 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 06.08.2019, 17:21 Изтегли PDF (571 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.08.2019, 15:27 Изтегли PDF (1155 KB)

Протокол

Публикувано на 16.08.2019, 16:19 Изтегли PDF (744 KB)

Доклад

Публикувано на 16.08.2019, 16:20 Изтегли PDF (766 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 16.08.2019, 16:21 Изтегли PDF (592 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 24.09.2019, 10:56 Изтегли PDF (8634 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 24.09.2019, 10:58 Изтегли PDF (792 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 06.02.2020, 17:03 Изтегли ZIP (11160 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 06.02.2020, 17:06 Изтегли ZIP (7520 KB)

Протокол към Искане за допълване на оферта за актуализации

Публикувано на 19.02.2020, 19:05 Изтегли PDF (746 KB)

Доклад към Искане за допълване на оферта за актуализации

Публикувано на 19.02.2020, 19:12 Изтегли PDF (1177 KB)

Решение за избор на изпълнител към Искане за допълване на оферта за актуализации

Публикувано на 19.02.2020, 19:14 Изтегли PDF (1834 KB)

Протокол към Искане за допълване на оферта за абонаментно обслужване

Публикувано на 19.02.2020, 19:15 Изтегли PDF (827 KB)

Доклад към Искане за допълване на оферта за абонаментно обслужване

Публикувано на 19.02.2020, 19:16 Изтегли PDF (1240 KB)

Решение за избор на изпълнител към Искане за допълване на оферта за абонаментно обслужване

Публикувано на 19.02.2020, 19:18 Изтегли PDF (1927 KB)

Обявление за възложена поръчка за актуализации

Публикувано на 16.03.2020, 12:11 Изтегли PDF (456 KB)

Договор за актуализации

Публикувано на 16.03.2020, 12:14 Изтегли PDF (16442 KB)

Обявление за възложена поръчка за абонаментно обслужване

Публикувано на 16.03.2020, 12:15 Изтегли PDF (472 KB)

Договор за абонаментно обслужване

Публикувано на 16.03.2020, 12:16 Изтегли PDF (7802 KB)