logo Skip to content

Открита процедура • Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване и софтуерни лицензи по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0022


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 05.08.2019, 11:38 Изтегли PDF (729 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.08.2019, 11:40 Изтегли PDF (1001 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2019, 12:33 Изтегли ZIP (529 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.08.2019, 19:05 Изтегли PDF (572 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.08.2019, 16:23 Изтегли PDF (576 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 05.09.2019, 16:34 Изтегли PDF (73 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.09.2019, 15:35 Изтегли PDF (661 KB)

Решение за прекратяване на ОП № 2

Публикувано на 16.09.2019, 16:25 Изтегли PDF (145 KB)

Протокол

Публикувано на 27.09.2019, 16:40 Изтегли PDF (503 KB)

Доклад

Публикувано на 27.09.2019, 16:46 Изтегли PDF (549 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 27.09.2019, 15:50 Изтегли PDF (205 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 30.09.2019, 12:32 Изтегли PDF (439 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 31.10.2019, 11:49 Изтегли PDF (3366 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 31.10.2019, 11:50 Изтегли PDF (833 KB)