logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0024


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 15.08.2019, 14:11 Изтегли PDF (700 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.08.2019, 14:13 Изтегли PDF (952 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2019, 12:51 Изтегли ZIP (1076 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 17.09.2019, 18:54 Изтегли PDF (902 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 20.09.2019, 13:47 Изтегли PDF (674 KB)