logo Skip to content

Открита процедура • Профилактика, сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 02.09.2019, 12:30 Изтегли PDF (735 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 02.09.2019, 12:31 Изтегли PDF (938 KB)

Документация

Публикувано на 02.09.2019, 12:32 Изтегли ZIP (301 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.09.2019, 14:46 Изтегли PDF (610 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.10.2019, 16:08 Изтегли PDF (917 KB)