logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на бензини и горива за моторни превозни средства на БНБ за осигуряване на двама независими доставчици, за срок от две години по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0031


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.10.2019, 14:46 Изтегли PDF (585 KB)