logo Skip to content

Открита процедура • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.10.2019, 11:14 Изтегли PDF (699 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.10.2019, 11:16 Изтегли PDF (902 KB)

Документация

Публикувано на 08.10.2019, 11:46 Изтегли ZIP (344 KB)