logo Skip to content

Събиране на оферти с обява • Поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093264


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 09.10.2019, 14:36 Изтегли PDF (763 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 09.10.2019, 14:37 Изтегли PDF (595 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 09.10.2019, 14:47 Изтегли ZIP (1345 KB)