logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2015 г.

Договаряне без обявление по ЗОП • Предоставяне на право на ползване на информационни технологии (WEB приложение за справки на Централния кредитен регистър на БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0001