logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи, 2000 г.

31.12.200030.11.200031.10.200030.09.200031.08.200031.07.200030.06.200031.05.200030.04.200031.03.200029.02.200031.01.2000