logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи, 2010 г.

31.12.201030.11.201031.10.201030.09.201031.08.201031.07.201030.06.201031.05.201030.04.201031.03.201028.02.201031.01.2010