logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи, 2016 г.

31.12.201630.11.201631.10.201630.09.201631.08.201631.07.201630.06.201631.05.201630.04.201631.03.201629.02.201631.01.2016