logo Skip to content

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И
КЛОНОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

11.02.2019 г.

I. Банки, лицензирани в Република България

УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК EАД

Адрес:

пл. Света Неделя № 7

София 1000

Адрес:

ул. Московска № 19

София 1036

Тел.:

+359 2 923 2111

Тел.:

+359 2 939 1220

Факс:

+359 2 988 4636

Факс:

+359 2 980 6477

www.unicreditbulbank.bg

www.dskbank.bg

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД

Адрес:

бул. Витоша, № 89 Б

София 1463

Адрес:

ул. Околовръстен път № 260

София 1766

Тел.:

+359 2 811 2330; 811 2800; 811 2235

Тел.:

+359 2 8166 000

Факс:

+359 2 988 0822

Факс:

+359 2 988 81 10

www.ubb.bg

www.postbank.bg

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ЕКСПРЕСБАНК АД

Адрес:

бул. Никола Вапцаров № 55

София 1407

Адрес:

бул. Владислав Варненчик № 92

Варна 9000

Тел.:

+359 2 91 985 101

Тел.:

+359 52 686 100; +359 2 937 0476

Факс:

+359 2 943 45 28

Факс:

+359 52 601 681; +359 2 981 7917

www.rbb.bg

www.sgeb.bg

Алианц Банк България АД

Банка Пиреос България АД

Адрес:

бул. Мария Луиза № 79

София 1202

Адрес:

бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е

София 1784

Тел.:

+359 2 9215 + в. ; 9215 404

Тел.:

+359 2 8004 182; 0700 12 002

Факс:

+359 2 981 9307

Факс:

+359 2 8004 362

http://bank.allianz.bg

www.piraeusbank.bg

Ти Би Ай Банк EАД

Първа инвестиционна банка АД

Адрес:

ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

София 1421

Адрес:

бул. Драган Цанков № 37

София 1797

Тел.:

+359 2 970 24 10; 8163 900

Тел.:

+359 2 91 001

Факс:

+359 2 970 24 42

Факс

+359 2 980 5033

www.tbibank.bg

www.fibank.bg

Българо - американска кредитна

банка АД

ПроКредит Банк (България) EАД

Адрес:

ул. Славянска № 2

София 1000

Адрес:

бул. Тодор Александров № 26

София 1303

Тел.:

+359 2 9658 358; 9658 345

Тел.:

+359 2 8135 100; 8135 808

Факс:

+359 2 944 5010

Факс:

+359 2 8135 109

www.bacb.bg

www.procreditbank.bg

Търговска Банка Д АД

Токуда Банк АД

Адрес:

бул. Генерал Тотлебен № 8

София 1606

Адрес:

ул. Георг Вашингтон № 21

София 1000

Тел.:

+359 2 935 7171; 464 1171

Тел.:

+359 2 403 7900; 939 2101

Факс:

+359 2 989 4848

Факс:

+359 2 403 7999; 981 5378

www.dbank.bg

www.tcebank.com

Инвестбанк АД

Централна кооперативна банка АД

Адрес:

бул. България № 85

София 1404

Адрес:

бул. Цариградско шосе № 87

София 1113

Тел.:

+359 2 818 6123; 818 6124

Тел.:

+359 2 926 62 66

Факс:

+359 2 854 8199

Факс:

+359 2 980 4386

www.ibank.bg

www.ccbank.bg

Общинска банка АД

Българска банка за развитие АД

Адрес:

ул. Врабча № 6

София 1000

Адрес:

ул. Дякон Игнатий № 1

София 1000

Тел.:

+359 2 9300 111

Тел.:

+359 2 9 306 333

Факс:

+359 2 981 51 47

Факс:

+359 2 9 306 321

www.municipalbank.bg

www.bdbank.bg

Интернешънъл Асет Банк АД

Тексим Банк АД

Адрес:

бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

Адрес:

бул. Тодор Александров № 117

София 1303

Тел.:

+359 2 8120 234; 9204 303

Тел.:

+359 2 903 5501/ 5505

Факс:

+359 2 9204 201

Факс:

+359 2 931 1207

www.iabank.bg

www.teximbank.bg

II. Клонове на чуждестранни банки в Република България

ИНГ Банк Н.В. – клон София

Ситибанк Европа АД - клон България

Адрес:

бул. България № 49Б, вх. А, ет.7

София 1404

Адрес:

бул. Ситняково № 48, офиси Сердика, ет. 10

София 1505

Тел.:

+359 2 917 6400

Тел.:

+359 2 9175 100; 9175 101

Факс:

+359 2 917 6578/6579

Факс:

+359 2 981 9914; 981 9588

www.ing.bg

www.citibank.com/bulgaria

БНП Париба С.А. – клон София

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България

Адрес:

бул. Цар Освободител № 2

София 1000

Адрес:

ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14, София 1766

Тел.

+359 2 9218 640/650

Тел.

+359 2 9154 100

Факс:

+359 2 9218 678

Факс:

www.bnpparibas.bg

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ –

Клон София

Варенголд Банк АГ, клон София

Адрес:

ул. Цар Самуил № 87,

София 1301

Адрес:

бул. Христофор Колумб № 43, етаж 9

София 1592

Тел.

+359 2 980 0087

Тел.

+359 (0)2 4144 994

Факс:

Е-поща:

sofiabranch@varengold.de

www.ziraatbank.bg

www.varengold.de/home/

Общо банки и клонове на чуждестранни банки:

I. Банки, лицензирани в Република България

20

II. Клонове на чуждестранни банки в Република България

6

Общо:

26

Национална правна рамка