logo Skip to content

СПИСЪК НА БАНКИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОПЕЧИТЕЛИ
ПО КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

31 Октомври 2017 г.

УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК EАД

Адрес:

пл. Света Неделя № 7

София 1000

Адрес:

ул. Московска № 19

София 1036

Тел.:

(+359 2) 923 2111

Тел.:

(+359 2) 939 1220

Факс:

(+359 2) 988 4636

Факс:

(+359 2) 980 6477

www.unicreditbulbank.bg

www.dskbank.bg

Обединена българска банка АД

Юробанк България АД

Адрес:

ул. Света София № 5

София 1040

Адрес:

ул. Околовръстен път № 260

София 1766

Тел.:

(+359 2) 8112330; 811 2800;

811 2235

Тел.:

(+359 2) 8166 000

Факс:

(+359 2) 988 0822

Факс:

(+359 2) 988 81 10

www.ubb.bg

www.postbank.bg

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Адрес:

бул. Никола Вапцаров № 55

София 1407

Адрес:

ул. Владислав Варненчик № 92

Варна 9000

Тел.:

(+359 2) 91 985 101

Тел.:

(+359 52) 686 100; (02) 937 0476

Факс:

(+359 2) 943 45 28

Факс:

(+359 52) 601 681; (02) 981 7917

www.rbb.bg

www.sgeb.bg

Алианц Банк България АД

Банка Пиреос България АД

Адрес:

бул. Мария Луиза № 79

София 1202

Адрес:

бул. Цариградско шосе № 115 Е

София 1784

Тел.:

(+359 2) 9215 + в., 9215 404

Тел.:

(+359 2) 8004 182

Факс:

(+359 2) 981 9307

Факс:

(+359 2) 8004 362

http://bank.allianz.bg

www.piraeusbank.bg

СИБАНК ЕАД

Интернешънъл Асет Банк АД

Адрес:

бул. Цар Борис ІІІ № 1

София 1612

Адрес:

бул. Тодор Александров № 81-83

София 1303

Тел.:

(+359 2) 9399 111; 9399 240

Тел.:

(+359 2) 8120 234; 9204 303

Факс:

(+359 2) 981 25 26

Факс:

(+359 2) 9204 201

www.cibank.bg

www.iabank.bg

Инвестбанк АД

Адрес:

бул.. България № 85

София 1404

Тел.:

(+359 2) 818 6123; 818 6124

Факс:

(+359 2) 854 8199

www.ibank.bg

Национална правна рамка