logo Skip to content

Финансови къщи (архив)

Регистър на финансовите къщи
към 30 март 2009 г.
Изтегли XLS (39 KB)

Писма и отчетни форми

Указания за регистриране и отчитане на сделките с чуждестранна валута Изтегли PDF (183 KB)

  • Приложение № 1 към Указанията
Изтегли XLS (17 KB)

  • Приложение № 2 към Указанията
Изтегли XLS (18 KB)

Писмо до финансовите къщи относно информация за структурата и измененията в капитала на финансовите къщи Изтегли PDF (109 KB)

Отчетна форма за капитала на финансовите къщи Изтегли XLS (25 KB)

Писмо до финансовите институции относно представяне в БНБ на информация от финансовите институции, извършващи дейност на територията на Република България Изтегли PDF (242 KB)