logo Skip to content

Българска народна банка поддържа регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ. Регистърът е публичен, съдържа основни данни за финансовите институции, които имат търговска регистрация на територията на Република България, както и данни за чуждестранни финансови институции, които отговарят на условията на чл. 24 и чл. 27 от ЗКИ, Кооперациите по § 12 от ПЗР на ЗКИ и учредените фондове по реда на Закона за ББР.

Данните в Регистъра се актуализират въз основа на предоставената от финансовите институции информация.


Регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ (в сила до 29.09.2014 г.)
към 5 септември 2014 г.
Изтегли XLS (381 KB)