logo Skip to content

Oктомври 2018 г.

„Първа инвестиционна банка“ АД, на която бе наложена имуществена санкция за това, че в нарушение на чл. 60, ал. 1 от Закона за кредитните институции е приела, като част от обезпеченията по кредитна експозиция, залог върху издадени от нея акции, е заплатила наложената й от БНБ санкция в размер на 200 000 лева.

Банката информира БНБ, че към 10.10.2018 г. кредитът е погасен, а обезпечението заличено.

Настоящата информация се публикува на основание чл. 152г от Закона за кредитните институции.