logo Skip to content

Информация за ползватели на финансови продукти и услуги

Европейското законодателство изисква надзорно внимание на пазарното поведение на кредитните и финансовите институции. В изпълнение на целите, заложени в Регламент (ЕС) No. 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета, БНБ следи за укрепване на пазарната дисциплина, осигуряване висок стандарт на услугите, повишаване доверието на потребителите на банкови продукти и услуги, подобряване комуникацията с участниците на пазара, минимизиране рисковете за потребителите при промяна на условията, повишаване на финансовата култура.

В настоящия раздел „Информация за ползватели на финансови продукти и услуги“ е публикуван актуализиран „Кратък наръчник на ползвателя“. Материалът има информационен характер и е насочен към настоящи и бъдещи потребители на финансови услуги – физически лица. Той съдържа практическа информация, целяща да подпомогне ползвателите при вземане на решение в избора на подходящ продукт, както и полезни съвети за разрешаване на потребителски спорове.


Информация за финансови продукти и услуги (Кратък наръчник на ползвателя) Изтегли PDF (398 KB)

Контактни данни за подаване на жалба до банка Изтегли XLS (56 KB)


Предупреждение на ЕБО към потребителите във връзка с виртуалните валути

Във връзка с нарастващата популярност и зачестилите публикации, свързани с виртуални валути като Bitcoin, Европейският банков орган издаде предупреждение за възможните рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути. С текста на предупреждението може да се запознаете тук.


 

Европейските надзорни органи предупреждават потребителите за рисковете от купуването на виртуални валути

Българската народна банка се присъединява към изразената позиция от страна на Европейските надзорни органи относно увеличаващия се брой потребители, които купуват криптовалути без да са наясно с рисковете. Виртуалните валути като Bitcoin, Ripple, Ether и други показват екстремна нестабилност на цената си и ясни признаци на ценови балон. Потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че има висок риск и че могат да загубят големи суми или дори всичките си пари, които са инвестирали. С пълния текст на прессъобщението потребителите могат да се запознаят тук.