logo Skip to content

Календар на бюджетните плащания към банковата система за август 2015 г.

(в хиляди левове)

Пенсионни плащания

Плащания по ДЦК

Дата

Общо

Дата

Общо

От 07.08.2015

 

04.08.2015

917

До 11.08.2015

809 100

12.08.2015

4 219

 

17.08.2015

8 117

Общо

809 100

 

13 253

Изтегли DOC (36 KB)