logo Skip to content

5 лева, 2002 г.

Сурвакари

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ, околовръст са изписани цифрата „5”, текстовете „ЛЕВА”, „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, както и годината на емисия – „2002”.

На обратната страна на монетата е нанесено оцветяване и са изобразени две деца сурвакарчета и надпис околовръст „СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА – ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО АМИНА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2002 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

CuNi сплав, с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц

Тегло

15 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов