logo Skip to content

Българска народна банка

обявява анонимни конкурси за изработване на
художествени проекти на:

• сребърна възпоменателна монета „Пловдив – европейска столица на културата“;

• сребърна възпоменателна монета „Евлоги и Христо Георгиеви“;

• сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“;

• сребърна възпоменателна монета „Дряновски манастир”.

Срок за представяне на проектите за:

• сребърна възпоменателна монета „Пловдив – европейска столица на културата“ – 10 септември 2018 г.;

• сребърна възпоменателна монета „Евлоги и Христо Георгиеви“ – 8 октомври 2018 г.;

• сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“ – 9 октомври 2018 г.;

• сребърна възпоменателна монета „Дряновски манастир” – 10 октомври 2018 г.

в сградата на Българската народна банка, София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

Писмените условия и задължителни изисквания за проектите на възпоменателните монети са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg и могат да бъдат получени всеки работен ден в сградата на БНБ, след обаждане на тел. 02 9145-1502 от 8:30 до 12:00 и от 14:00 до 15:45 часа).


Прикачени файлове

Сребърна възпоменателна монета „Пловдив – европейска столица на културата“ Изтегли PDF (362 KB)

Сребърна възпоменателна монета „Евлоги и Христо Георгиеви“ Изтегли PDF (362 KB)

Сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“ Изтегли PDF (417 KB)

Сребърна възпоменателна монета „Дряновски манастир” Изтегли PDF (389 KB)

Лого на БНБ Изтегли PDF (205 KB)

Декларации Изтегли DOC (56 KB)