logo Skip to content

Българска народна банка

обявява анонимни конкурси за изработване на
художествени проекти на:

• сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“;

• сребърна възпоменателна монета „Старият бряст в Сливен“;

• сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Иван Асен II“;

• златна възпоменателна монета „Св. Първомъченик Стефан“.

Срок за представяне на проектите за:

• сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“ – 23 октомври 2017 г.;

• сребърна възпоменателна монета „Старият бряст в Сливен“ – 24 октомври 2017 г.;

• сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Иван Асен II“ – 25 октомври 2017 г.;

• златна възпоменателна монета „Св. Първомъченик Стефан“ – 26 октомври 2017 г.

в сградата на Българската народна банка, София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

Писмените условия и задължителни изисквания за проектите на възпоменателните монети могат да бъдат получени всеки работен ден в сградата на БНБ на гише № 56 (тел. 02 9145-1217 от 8:30 до 12 и от 14 до 15:45) и са публикувани на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg.


Прикачени файлове

Сребърна възпоменателна монета „140 години от Освобождението на България“ Изтегли PDF (4120 KB)

Сребърна възпоменателна монета „Старият бряст в Сливен“ Изтегли PDF (4101 KB)

Сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Иван Асен II“ Изтегли PDF (4403 KB)

Златна възпоменателна монета „Св. Първомъченик Стефан“ Изтегли PDF (4127 KB)

Лого на БНБ Изтегли PDF (205 KB)

Декларации Изтегли DOC (45 KB)